Tourism

ไทยใช้เวทีการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก เรียกความเชื่อมั่นจากประชาคมโลก

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยใช้เวทีการจัดงานวันท่
 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก หรือ "World Tourism Day 2016” เป็นปีแรก ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กันยายนของทุกปี โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นภายใต้ธีม "การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล…การเข้าถึงอย่างเท่าเทียม" ที่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายนนี้ และแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาไทยจะมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น แต่ยังได้รับคำยืนยันให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่ประชาคมมีต่อประเทศไทย
 
นอกจากนี้ จากการหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 84 สมาคมด้านการท่องเที่ยวจะใช้โอกาสดังกล่าวพลิกวิกฤติของประเทศให้เป็นโอกาสด้วยการเร่งพัฒนาความพร้อมด้านบุคลากร อาคารสถานที่และบริการ เพื่อแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจในประชาคมโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวด้วยว่า รัฐบาลได้ให้ความสนับสนุน และเชิญชวนคนไทยร่วมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี และร่วมรณรงค์ให้เกิดการท่องเที่ยวที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันด้วย
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก