About AEC

เตรียมจัด “การแข่งขันกีฬาและนันทนาการสร้างเสริมสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย” ประจำปี 2559 (Goodwill Games 2016)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เตรียมจัด “การแข่งขันกีฬ
 

นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า จังหวัดนราธิวาสได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพลศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมอบหมายให้จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดำเนินการจัด "การแข่งขันกีฬาและนันทนาการสร้างเสริมสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย” ประจำปี 2559 (Goodwill Games 2016) ระหว่างวันที่ 19- 21 สิงหาคม 2559 โดยได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเทศมาเลเซีย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประเทศไทย โดยกรมพลศึกษา และ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะดำเนินการแข่งขัน ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในรูปแบบเหย้า-เยือน ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย พร้อมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชากรตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย ให้เกิดความรักความสามัคคี และร่วมมือกันในการดำเนินชีวิต เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันของทั้งสองประเทศอีกด้วย
 
สำหรับการจัดการแข่งขันดังกล่าว จัดให้มี 2 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างทีมนักกีฬาจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และประเทศมาเลเซีย ประกอบด้วย กีฬาสากล อาทิ กอล์ฟ เซปัคตะกร้อ ฟุตบอล ฟุตซอล และแบดมินตัน กีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย ชักกะเย่อ วิ่งสามขา วิ่งผลัดกระสอบ ปิดตาตีหม้อ สกีบก การแข่งขันปอกผลไม้ และการแข่งขันหาสมบัติชายและหญิง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ และกิจกรรมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก