About AEC

กระทรวงพาณิชย์ไทย – จีนแถลงข่าวการจัดงานไชน่า – อาเซียน เอ็กซ์โป ครั้งที่ 13

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กระทรวงพาณิชย์ไทย – จีนแ
 

กระทรวงพาณิชย์ไทยและจีน ร่วมกับ สำนักงานเลขาธิการงานนิทรรศการแสดงสินค้าจีน – อาเซียน (ไชน่า – อาเซียน เอ็กซ์โป) ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานไชน่า – อาเซียน เอ็กซ์โป ครั้งที่ 13 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 14 กันยายน 2559 ที่เมืองหนานหนิง มณฑลกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี จาง เพ่ยตง อุปทูตฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการแถลงข่าวด้วย เมื่อวันที่ 9 ส.ค.59
 
จาง เพ่ย ตง อุปทูตฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาขนจีนประจำประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์ว่า งานไชน่า – อาเซียน เอ็กซ์โป มีเป้าหมายสำคัญเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางการค้าการลงทุนระหว่างจีนและภูมิภาคอาเซียน และประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการค้าให้มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเวทีการค้าในระดับสากลร่วมกัน โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีมูลค่าการค้าระหว่างไทย – จีน เมื่อปี 2558 สูงถึง 15,092 ล้านบาท จากการจัดงานครั้งแรกเมื่อปี 2547 ที่มีมูลค่าการค้าไทยเพียง 3,053.2 ล้านบาท และมีแนวโน้มจะยกระดับความร่วมมือในอนาคต นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยส่งเสริมนโยบายเส้นทางสายไหมของจีน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างจีนและประชาคมอาเซียนด้วย
 
นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กลุ่มประเทศอาเซียนและจีนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกัน และปีนี้ยังครบรอบ 25 ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาจีน – อาเซียนด้วย ซึ่งจีนถือเป็นประเทศคู่เจรจารายใหญ่ของกลุ่มอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งไทยได้เข้าร่วมงานไชน่า- อาเซียนเอ็กซ์โปมาตลอด 12 ปีที่ผ่านมา นับเป็นเวทีการค้าสำคัญที่ทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยผ่านนิทรรศการแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยปีนี้ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจไทยจำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า และจองบูธแสดงสินค้าเต็มตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก