About AEC

กัมพูชาเตรียมแจกเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือ ทีดี 2 แสนเล่ม ให้แรงงาน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กัมพูชาเตรียมแจกเอกสารใช

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กล่าวถึงการบริหารจัดการแรงงานกัมพูชา ว่า แรงงานที่มาจดทะเบียนขณะนี้ส่วนใหญ่มีการตรวจพิสูจน์สัญชาติแล้วและออกเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางหรือทีดีแล้ว แต่ยังไม่มีการแจกจ่าย ซึ่งจากการที่ได้หารือกับนายเส็ง ศักดา อธิบดีกรมแรงงาน และนายเฮง ซัวร์ อธิบดีกรมการเงิน กระทรวงแรงงานและฝึกอบรมวิชาชีพของกัมพูชา ได้แจ้งว่า ทางการกัมพูชาจะแจกทีดี 2 แสนเล่ม โดยจะมาแจกในประเทศไทย และขอความร่วมมือไทยโดยขอให้กรมการจัดหางานอำนวยความสะดวกให้นายจ้างแจ้งรายชื่อแรงงานกัมพูชาพร้อมกับแสดงใบเสร็จจ่ายเงินค่าธรรมเนียมทีดีที่จ่ายไปแล้วต่อ กกจ. เพื่อส่งต่อไปทางการกัมพูชานำไปใช้ตรวจและรวบรวมแล้วนำส่งให้แก่แรงงานกัมพูชา โดยให้นายจ้างเป็นผู้รับมอบอำนาจมารับทีดีแทน ซึ่ง กกจ. จะตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการนำทีดีไปขายต่อ หรือนายหน้านำทีดีไปใช้แสวงหาประโยชน์ คาดว่าจะเริ่มแจกได้ในเดือนกันยายนนี้
 
นายอารักษ์ กล่าวด้วยว่า เมื่อทางการกัมพูชาแจ้งข้อสรุปมาแล้ว กกจ. จะเสนอต่อคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ในเดือนสิงหาคมนี้
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก