About AEC

รมต.การต่างประเทศสปป.ลาว เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รมต.การต่างประเทศสปป.ลาว
 

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะให้การต้อนรับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ก่อนจะเข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ (10 ส.ค.) โดยจะหารือเกี่ยวกับการกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีในภาพรวม การติดตามผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป.ลาว เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อาทิ การพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดน การปรับปรุงและใช้บังคับแนวปฏิบัติ กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ความร่วมมือด้านพลังงาน ความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก