About AEC

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-รัสเซีย ยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกัน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและนาย Alexey V. Ulyukaev รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจสหพันธรัฐรัสเซีย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและรัสเซียได้หารือประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ข้อเสนอของรัสเซียซึ่งเสนอในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-รัสเซียสมัยพิเศษ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 ที่จะให้มีการริเริ่มการศึกษาร่วมกันเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำ FTA ระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและอาเซียน โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่ายไปหารือในรายละเอียดก่อนที่จะดำเนินการในขั้นต่อไป
 
ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้จัดทำความตกลงกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียแล้ว คือ เวียดนาม โดยสิงคโปร์และกัมพูชาได้ยื่นขอเจรจาแล้ว และอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทยแสดงความสนใจที่จะขอเจรจากับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย นอกจากนี้ รัสเซียยังแสดงท่าทีสนับสนุนข้อเสนอของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร เนื่องจากอาเซียนเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารหลักของโลก ซึ่งรัฐบาลไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ที่จะสามารถเป็นกลไกผลักดันเรื่องนี้ต่อไปได้
 
นางอภิรดี กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอาเซียน – รัสเซีย หลังปี 2558 ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแสวงหาโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนและรัสเซียนั้น โดยที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือในสาขาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Commerce ทั้งนี้ รัสเซียเห็นพ้องกับไทยว่า e-Commerce เป็นสาขาสำคัญที่จะช่วยเปิดประตูการค้าให้กับผู้ประกอบการของทั้งอาเซียนและรัสเซียที่มีที่ตั้งอยู่ห่างไกลกัน โดยเฉพาะ SMEs ซึ่งสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทยในขณะนี้ด้วย
 
สำหรับมูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในปี 2558 มีมูลค่า 13.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยรัสเซียเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 8 ของอาเซียน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก