About AEC

กระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามความคืบหน้า รถไฟความเร็วสูงไทย – ญี่ปุ่น

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กระทรวงคมนาคม ประชุมติดต
 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านระบบราง กับนาย เคอิจิ อิชิอิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวญี่ปุ่น หลังจากคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยสาระสำคัญคือการพัฒนารถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีซินคังเซน ซึ่งเป็นรางเฉพาะขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งไทยลงทุนการจัดหาขบวนรถไฟ งานเดินรถและงานซ่อมบำรุง ฝ่ายญี่ปุ่นช่วยเหลือการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจตามแนวเส้นทางรถไฟ ซึ่งต้องจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทาง รูปแบบ ต้นทุน และจำนวนสถานี โดยจะเริ่มต้นพัฒนาที่สถานีบางซื่อ - พิษณุโลก เป็นระยะที่ 1 ด้านรูปแบบการลงทุนจะหารือเพิ่มเติมนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยมีระยะคืนทุน 50 ปี ซึ่งเป็นระยะปกติของโครงการรถไฟความเร็วสูง โดยแผนการศึกษาจากญี่ปุ่นจะแล้วเสร็จช่วงเดือนตุลาคม -พฤศจิกายนนี้ และจะเข้าสู่ขึ้นตอนการออกแบบได้ในปี 2560
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ยังกล่าวว่า ยังมีการประชุมความร่วมมือด้านระบบราง ที่ไทยลงนามกับรัฐบาลญี่ปุ่น ฉบับที่ 4 ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน โดยขอให้ญี่ปุ่นเร่งศึกษาให้แล้วเสร็จก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อนำมาปรับใช้ในการลดอุบัติเหตุ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก