About AEC

ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำถึงวันที่ 22 สิงหาคมนี้

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนแร
 


นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ที่ทำงานในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำรวมถึงผู้ติดตาม ซึ่งเป็นบุตรอายุไม่เกิน 18 ปี สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตทำงานได้ถึงวันที่ 22 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 22 จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพมหานคร และแรงงานต่างด้าวจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 กรมจัดหางานจะตรวจสอบอย่างเข้มงวด หากพบแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย นายจ้างจะถูกดำเนินคดี มีโทษปรับสูงสุดถึง 100,000 บาท ต่อการจ้างแรงงานต่างด้าว 1 คน หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมการจัดหางาน 1694

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก