About AEC

ไทย-ลาว ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคไข้หวัดนกตามแนวชายแดน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-ลาว ซ้อมแผนเตรียมควา
 

ที่ช่องทางขาเข้า ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร นายวิรุฬห์ ศุภกุล รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และท่านคำพูน ตุไพทูน รองเจ้าแขวงสะหวันนะเขต ดร.บงสุวัน พันทะวงสา หัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ร่วมกันซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคไข้หวัดนกตามแนวชายแดน
 
ถึงแม้ขณะนี้ยังไม่พบการระบาดของโรคไข้หวัดนก แต่เจ้าหน้าที่ทั้งไทย-ลาว ต้องเตรียมพร้อมรับมือทุกเมื่อ โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแขวงสะหวันนะเขต ไปยังโรงพยาบาลมุกดาหาร ในส่วนของแพทย์ก็ต้องพร้อม โดยเฉพาะในส่วนของประเทศ สปป.ลาว บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีเครื่องมือในการรับมือกับโรคไข้หวัดนกได้เช่นเดียวกัน
 
สำหรับการซักซ้อมแผนจะดำเนินการทุกปี เพื่อทบทวนรูปแบบการดำเนินงาน กรณีมีเจ้าหน้าที่ใหม่หมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ จะได้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องตรงกัน โดยจะมีการสมมติเหตุการณ์พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนกในพื้นที่แขวงสะหวันนะเขต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการในสถานการณ์จำลอง ตั้งแต่การรับทราบการระบาดของโรค การรับมือ การส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา รวมถึงการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสาธารณสุขและปศุสัตว์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคทั้งในคนและในสัตว์ หลังจากนั้นจะได้สรุปผลการดำเนินงาน รับทราบข้อบกพร่องเพื่อนำไปสู่การแก้ไข ซึ่งในการดำเนินการร่วมกันครั้งนี้ได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของทั้งสองประเทศ
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก