About AEC

เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย
 

เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียแสดงความยินดีที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียได้นำความปรารถนาดีและคำอวยพรจากประธานาธิบดีโจโค วิโดโด ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงนายกรัฐมนตรีและประชาชนชาวไทย พร้อมกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย โดยก่อนเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในวันนี้ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายท่าน รวมถึงได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการหลวงและโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่งเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียแสดงความชื่นชมว่ามีประโยชน์อย่างมากและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับอินโดนีเซียได้
 
นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีแก่เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย พร้อมเชื่อมั่นว่าประสบการณ์ทางการทูตอันยาวนานของเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียจะเป็นประโยชน์และช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับอินโดนีเซียให้ก้าวหน้าเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสอง ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ของประเทศไทย โดยระบุว่า ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตย การปราบปรามการทุจริต และรัฐบาลยังคงดำเนินการตาม roadmap ในเรื่องการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้ประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก