About AEC

นายกรัฐมนตรีระบุ ไทย-เมียนมา หาความชัดเจนกรณีผลักดันป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรีระบุ ไทย-เมี
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กล่าวถึงการที่ไทยผลักดันการขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของพรมแดนไทย - เมียนมา ที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนอย่างชัดเจน ว่า ต้องให้คณะกรรมการปักปันเขตแดนร่วมไทย - เมียนมา ไปหารือเพื่อให้เกิดความชัดเจน ทั้งนี้ หากยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้ ก็ยังไม่ต้องนำขึ้นทะเบียน โดยในประเด็นนี้ได้หารือกับนางออง ซาน ซูจี แล้วในเรื่องของการใช้กลไกลกรรมการร่วมที่มีอยู่ ซึ่งต้องทำความเข้าใจว่า การปักปันเขตต้องใช้เวลา แต่ที่สำคัญ คือ ต้องหาความร่วมมือในด้านอื่นตามแนวชายแดน เช่น ความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก