About AEC

เชื่อมท่าเรือเชียงแสน รองรับการค้า ไทย-จีน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เชื่อมท่าเรือเชียงแสน รอ

นายพิศักดิ์ จิติวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท หรือ ทช. เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบท จะก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1098 – ทางหลวงหมายเลข 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 28.780 กิโลเมตร ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทช.ได้ก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายเชื่อมทางหลวงหมายเลข 1129 – ทางหลวงหมายเลข 1098 (ตอนที่ 1) อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ระยะทาง 14.564 กิโลเมตรแล้วเสร็จเมื่อปี 2557 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง และการขนส่งสินค้า จากท่าเรือเชียงแสนสู่จังหวัดเชียงราย เติมต่อโครงข่ายระบบคมนาคมในการแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนทางหลวงเดิม ระหว่างท่าเรือเชียงแสนกับตัวเมืองเชียงราย ให้มีความสะดวกและปลอดภัยแล้ว สำหรับทางหลวงหมายเลข 1098 – ทางหลวงหมายเลข 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระยะทาง 28.780 กิโลเมตร ประกอบด้วย การก่อสร้างถนนสายหลัก ระยะทาง 26.011 กิโลเมตร และถนนเชื่อม จ 3 ระยะทาง 2.769 กิโลเมตร ซึ่งก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร ระยะทาง 28.780 กิโลเมตร พร้อมจุดกลับรถ 8 แห่ง และก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่ข้ามแม่น้ำกก 2 แห่ง งบประมาณดำเนินการรวม 1,656 ล้านบาท ผู้รับจ้างฯ เข้าดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา ขณะนี้ อยู่ระหว่างการสำรวจแนวทางและระดับ พร้อมเก็บรายละเอียดการก่อสร้าง และงานกรุยแนวทาง ถางป่าและขุดตอ คาดว่า จะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2561
 
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยพัฒนาระบบโลจิสติกส์ บริเวณท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 เสริมศักยภาพทางการค้าและการลงทุน ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการกระจายสินค้าให้ Gateway/Hub ทางภาคเหนือ ซึ่งจะส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจดำเนินไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก