About AEC

รมว.พาณิชย์ เร่งเจรจาขยายการค้าร่วมกับสภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงประเด็นการหารือร่วมกับคณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียน (U.S.-ASEAN Business Council ) หรือ USABC พร้อมด้วย 26 บริษัทชั้นนำ ว่า ได้หารือถึงแนวทางการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยทาง USABC มีความต้องการให้ไทยพัฒนาการลงทุนด้านโลจิสติกส์ และอีคอมเมิสต์(E-Commerce) ซึ่งปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับบริษัท eBay เตรียมที่จะเปิด Website: www.Thaitrade.com ในปลายเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงทั่วโลก รวมถึงการให้ไทยสนับสนุนการเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ของสหรัฐ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะเดียวกัน USABC มีความเป็นห่วงเรื่องการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ เนื่องจากตลาดออนไลน์มีการเติบโตค่อนข้างสูงซึ่งในเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความมั่นใจแก่ USABC และนักลงทุนเอกชน ว่า ไทยได้ให้ความสำคัญเรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์โดยได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามากำกับดูแลในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ทั้งนี้ สหรัฐฯยังคงเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย และยินดีสานต่อกิจกรรมการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่วนความคืบหน้าการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจในภูมิภาค (RCEP) ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยผู้นำวางเป้าหมายที่จะเจรจาให้ได้ภายในปีนี้ ซึ่งเบื้องต้นจะมีการเจรจาในเรื่องที่สามารถดำเนินการได้ก่อนและเป็นประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย แต่อย่างไรก็ตามจะหารือเรื่องนี้อีกครั้งในที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM ) ซึ่งจะประชุมระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคมนี้ ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก