About AEC

เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเอสเอ็มอีไทย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประ

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน 13 แห่ง อาทิ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และสมาคมธนาคารไทย เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือเอสเอ็มอี ให้เข้าถึงการขอรับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการจากหน่วยงานรัฐและเอกชนได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้เอสเอ็มอีที่จะขอรับการช่วยเหลือจะต้องเป็นเอสเอ็มอีที่ยังประกอบธุรกิจอยู่จริงและไม่ได้ปิดกิจการ สามารถขอรับการช่วยเหลือทั้งเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ การหาตลาดใหม่ และการเพิ่มสภาพคล่องของธุรกิจ โดยสามารถแจ้งเรื่องผ่านการกรอกแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ที่เข้าร่วมให้บริการซึ่งมีอยู่ 3,800 แห่งทั่วประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมจังหวัด , ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม , ศูนย์ดำรงธรรม และพาณิชย์จังหวัด
 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวด้วยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมจัดงาน Thailand Industry Expo 2016 ปี 3 ภายใต้แนวคิด "ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต" ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยภายในงานมีการนำเสนอนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ภายใต้แนวคิด "หลักคิด สู่หลักปฏิบัติ สู่การสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” การจัดแสดงนวัตกรรมสุดยอดเทคโนโลนีเกี่ยวกับอนาคต และการจัดแสดงความก้าวหน้าด้านแฟชั่นไทย รวมถึงการจัดงานโอทอปนำเสนอสินค้าของดีของเด่นแต่ละภูมิภาค ซึ่งในส่วนของเอสเอ็มอีจะคัดเลือกผลิตภันฑ์ที่ได้รับการพัฒนามาจัดแสดง และวางจำหน่ายภายในงานด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก