About AEC

คาราวานเชื่อมแดนใต้สู่หลวงพระบาง -วังเวียน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนสู่ AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

คาราวานเชื่อมแดนใต้สู่หล

 
ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน จ.น่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน จัดคาราวานท่องเที่ยวเชื่อมภาคใต้สู่น่าน –หลวงพระบาง-วังวังเวียง เชื่อมโยงสู่ AEC เพื่อประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดน่านเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง AEC และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการเดินทางด้วยรถยนต์จากภาคใต้มายังภาคเหนือและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศอาเซียน ผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์เส้นทางและสินค้าท่องเที่ยวเชื่อมโยงร่วมกับ สปป.ลาวโดยมีนักท่องเที่ยวจากจังหวัดทางภาคใต้ จำนวน 40 ราย ให้ความสนใจเข้าร่วมเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยว
 
นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ กล่าวว่าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนสู่ AEC เป็นโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคจากใต้สู่เหนือ รวมถึงการขับรถออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการขับรถได้เป็นอย่างดี ทั้งเสน่ห์ของธรรมชาติสองข้างทาง วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวล้านนา และชาวล้านช้าง ความงดงามของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมและเกิดการพักค้างแรมและใช้จ่ายในประเทศมากขึ้นก่อนเดินทางออกสู่ต่างประเทศ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก