About AEC

ไทย-มาเลเซีย เปิดการฝึกผสมทางบก เสริมศักยภาพปฏิบัติงานร่วมกันตามแนวชายแดน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-มาเลเซีย เปิดการฝึกผ
 

ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พล.ต.วรพล วิศรุตพิชญ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 พร้อมด้วย พล.ต. ดาโต๊ะ ฟาสซิล บิน มอคต้า ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 มาเลเซีย ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกผสมทางบกไทย-มาเลเซีย ภายใต้รหัส Land Ex Thamal ครั้งที่ 22/2016 โดยการฝึกจัดขึ้นในพื้นที่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ในระหว่างวันที่ 18-28 กรกฎาคม และมีกำลังพลกองร้อยทหารราบของทั้งฝ่ายไทยและมาเลเซีย เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้กว่า 200 นาย
 
พล.ต.วรพล วิศรุตพิชญ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เผยว่า การฝึกผสมทางบกไทย-มาเลเซีย ในครั้งนี้ แบ่งการฝึกออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย การฝึกแลกเปลี่ยน การฝึกยุทธวิธีในสนาม การปฏิบัติการกิจการพลเรือนผสม และการฝึกการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ซึ่งในปีนี้ได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษด้วย สำหรับการฝึกผสมทางบกไทย-มาเลเซีย ที่จัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน 22 ปี ติดต่อกันนั้น จะช่วยให้ทหารของทั้ง 2 ประเทศ สามารถพัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะทางยุทธวิธีผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ที่ได้รับจากสรภูมิการฝึกร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและมาเลเซีย ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อความร่วมมือในการปกป้องดูแลแนวชายแดนร่วมกันของทั้ง 2 ประเทศ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก