About AEC

สายการบินไทยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ด้านการบริการลูกค้า

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สายการบินไทยได้รับรางวัล
 
พลตรีสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สายการบินไทยได้รับรางวัลอันดับ 1 ประเภทสายการบินที่มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการดีขึ้นมากที่สุด และอันดับ 1 ประเภทสายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยม จากการสำรวจความพึงพอใจของนักเดินทางทั่วโลก ระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 - พฤษภาคม 2559 โดยสกายแทรกซ์ รวมทั้งยังเป็น 1 ใน 3 ของสายการบินที่ให้บริการอาหารสำหรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยม สายการบินที่มีพนักงานให้บริการยอดเยี่ยมของเอเชีย และสายการบินที่ให้บริการภาคพื้นที่สนามบินยอดเยี่ยม โดยนายกรัฐมนตรีจึงฝากแสดงความยินดีกับบริษัทการบินไทยและให้กำลังใจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในการทำงานเพื่อปฏิรูปองค์การตามแผนปฏิรูปที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 และเข้าสู่การปฏิรูปในระยะที่ 2 ในขณะนี้ โดยเฉพาะความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า ซึ่งได้กำชับให้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของบริษัทให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน
 
ส่วนความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน พลตรีสรรเสริญฯ กล่าวว่า ขณะนี้มีความก้าวหน้าเป็นลำดับตามแผนแก้ไขปัญหาที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จัดทำขึ้น หลังจากที่รัฐบาลออกพระราชกำหนดจัดตั้ง กพท. และเจรจาลงนามกับ EASA เรื่องขอบเขตของงานและความร่วมมือ รวมทั้งแจ้งรายละเอียดกับสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ถึงสิ่งที่ไทยจะดำเนินการทั้งการคัดสรรและบรรจุบุคลากรตามโครงสร้างของ กพท. ในทุกด้าน ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบความปลอดภัยการบิน และว่าจ้างองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากลจากสหราชอาณาจักรเข้ามาช่วยตรวจสอบและประเมินเพื่อออกใบรับรองธุรกิจการบินต่างๆ และเตรียมพร้อมรับการประเมินจาก ICAO ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 - มีนาคม 2560
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก