About AEC

เตรียมเปิดเอฟทีเอไทย-อังกฤษ ตั้งฐานการผลิตในไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เตรียมเปิดเอฟทีเอไทย-อัง
 

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง ผลการเยือนสหราชอาณาจักรว่า ไทยและสหราชอาณาจักรตกลงที่จะทำข้อตกลงการค้าเสรี( FTA ) ร่วมกัน ซึ่งเป็นความตกลงของสองประเทศหลังจากที่ผลการทำประชามติ หรือ Brexit ออกมาให้อังกฤษแยกตัวจากสหภาพยุโรป (อียู) นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่จะจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร โดยมีภาคเอกชนรายใหญ่ของทั้งสองประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ขณะเดียวกันมีแนวคิดที่จะเชิญชวนให้บริษัทเอกชนรายใหญ่ของอังกฤษ โดยเฉพาะโรลส์รอยซ์ให้ย้ายฐานการผลิตมาไทยจากปัจจุบันตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากไทยมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายที่จะยกระดับสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0
 
สำหรับยุทธศาสตร์การค้าของกระทรวงพาณิชย์ ต่อจากนี้จะเน้นเจรจาแบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทวิภาคีเป็นรายสาขา เช่น การค้า การลงทุน ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน (ดิจิทัล) นวัตกรรม และเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการทำเขตการค้าเสรี ( FTA ) นอกจากนี้จะเร่งรัดการเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคของอาเซียน (RCEP) ให้เร็วขึ้น
 
สำหรับกลุ่มประเทศเป้าหมายที่จะเน้นเจรจาการค้า ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประเทศ CLMVT จะเน้นการพัฒนาให้มีความเจริญร่วมกัน / กลุ่มประเทศ จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้และอินเดีย ที่จะเจรจาเพื่อแลกเปลี่ยนด้านการค้าและการลงทุน และกลุ่มอิหร่านและรัสเซีย
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก