About AEC

อบจ.ตรัง ทำ (MOU) ร่วมให้บริการเครื่องจักรกล ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ เชื่อมการขนส่งอาเซียนและชายฝั่งอันดามัน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

อบจ.ตรัง ทำ (MOU) ร่วมให
 

นายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ร่วมให้บริการเครื่องจักรกล ท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กับ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) โดยมีนายธงไชย แพรรังสี ประธานกรรมการบริษัทร่วมลงนาม ซึ่ง อบจ.ตรัง เป็นผู้ประกอบการกิจการท่าเทียบเรือบ้านนาเกลือ เพื่อให้บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างท่าเทียบเรือกับคลังเก็บสินค้าและลานเก็บสินค้า บริการจัดเก็บสินค้าและบริการแรงงานขนถ่ายสินค้า โดยบริษัทชูไกเป็นเจ้าของเครื่องจักรกลให้บริการในการขนถ่ายสินค้าของ อบจ.ตรัง
 
สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือนาเกลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้ก่อสร้างบนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ โดยกระทรวงคมนาคมอนุมัติงบประมาณ 406,345,000 บาท ว่าจ้าง บริษัท พร้อมมิตร เอส เอ เอฟ จำกัด ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อรองรับเรือบรรทุกสินค้าประเภทเทกอง ขนาด 4,000 ตันกรอส โดยเฉพาะการขนส่งแร่ ระหว่างจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียง กับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บังกลาเทศ ศรีลังกา และอินเดียให้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกของจังหวัดตรัง จะเป็นสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทยกับทะเลอันดามัน ที่สามารถรองรับระบบการขนส่งที่มีน้ำหนักมาก ด้วยต้นทุนการขนส่งที่ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ช่วยรองรับความต้องการในการขนส่งสินค้าบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน ทั้งยังเป็นการขยายพื้นที่ความเจริญออกสู่พื้นที่รอบนอก ทำให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก