Economy and Investment

จ.นครพนม จับมือ สปป.ลาว เปิดเวทีเจรจาธุรกิจการค้า

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

จ.นครพนม จับมือ สปป.ลาว
 

นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ที่ห้องประชุมไอ แกรนด์ฮอล์ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม จากที่จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม ต้องการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าการเกษตรแปรรูปและผลไม้ของประเทศไทยได้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งมีการแข่งขันทางการค้าที่สูง ดังนั้นการเข้าไปขยายช่องทางตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านให้ได้ก่อนประเทศอื่นจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับทุกคน
 
ทั้งนี้ จึงได้จัดให้มีเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ขึ้นโดยได้เชิญผู้ประกอบการ และนักธุรกิจจากหลายๆจังหวัดในประเทศไทย รวมถึงผู้ประกอบการจากแขวงคำม่วน และสะหวันเขต ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมกว่า 80 ราย มาเปิดเวทีแนะนำสินค้า และเลือกชมสินค้าซึ่งกันและกัน ที่มีทั้งสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์การเกษตรที่แปรรูปแล้ว รวมไปถึงอุปกรณ์ทางการเกษตร ตลอดจนการเจรจาธุรกิจทางการค้า ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้เกิดการขยายช่องทางการตลาดไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านตาม โครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์สู่ชาแดนประเทศเพื่อนบ้าน ปี 2559 ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก