About AEC

ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ยืนยันญี่ปุ่นพร้อมขยายการค้าและการลงทุนกับไทย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กร
 

นายชินโกะ ซาโตะ (Mr. Shingo Sato) ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และประธาน บจก.มิตซุย แอนด์ คัมปนี (ไทยแลนด์) และนายมาซายะสุ โฮซุมิ ประธานเจโทร กรุงเทพฯ พร้อมคณะผู้บริหารหอการค้าฯ เข้าเยี่ยมคารวะ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้
 
รองนายกรัฐมนตรียินดีที่พบกับคณะหอการค้าญี่ปุ่นในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการหารือเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและญี่ปุ่น ซึ่งรัฐบาลไทยได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลงทุน ทั้งนี้ ประธานหอการค้าญี่ปุ่นแสดงความขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่ให้โอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำตัว พร้อมทั้งรับทราบนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจในไทย
 
ประธานหอการค้าฯ กล่าวว่า ในปีนี้มีบริษัทฯ ญี่ปุ่นเข้าเป็นสมาชิกหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ กว่า 1,760 ราย ซึ่งนับเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนญี่ปุ่นยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างไรก็ดี ญี่ปุ่นหวังให้รัฐบาลไทยเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต
 
รองนายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณญี่ปุ่นที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่ไทยมาโดยตลอด ทั้งนี้ จะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสร้างบุคลากรไทยให้มีความรู้และความชำนาญเพิ่มมากขึ้น ก่อนจบการสนทนาประธานหอการค้าฯ แสดงความขอบคุณรัฐบาลไทยที่ช่วยดูแลภาคเอกชนญี่ปุ่นที่มาลงทุนในไทยมาโดยตลอด พร้อมยืนยันว่าญี่ปุ่นพร้อมขยายความร่วมมือกับไทยเพื่อเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนระหว่างกันต่อไปในอนาคต
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก