About AEC

รองผู้บัญชาการทหารเรือกัมพูชาเยี่ยมกระชับสัมพันธ์กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รองผู้บัญชาการทหารเรือกั
 

ที่บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พลเรือโทรัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้นำคณะนายทหาร และกองทหารเกียรติยศให้การต้อนรับ พลเรือเอก ซรุน ซาเรือน รองผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการกองพลน้อยป้องกันเกาะและชายฝั่งที่ 31 ราชอาณาจักรกัมพูชา และคณะ ในโอกาสมาเยือน เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และหารือเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลของประชาคมอาเซียน
 
ทั้งนี้ กองพลน้อยป้องกันเกาะและชายฝั่งที่ 31 ราชอาณาจักรกัมพูชา มีเขตความรับผิดชอบทางทหารติดกับประเทศไทยฝั่งจันทบุรีและตราด โดยมีพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางทะเล คือ เกาะกง เกาะยอ เกาะกะปิ และเกาะรงค์
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก