About AEC

กระทรวงพาณิชย์ ปลดล็อคให้ SME และ Startup เข้าถึงแหล่งเงินทุน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กระทรวงพาณิชย์ ปลดล็อคให
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจจะช่วยปลดล็อคข้อจำกัดทางการเงินให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยสามารถนำทรัพย์สินอุปกรณ์ สินค้าคงคลัง และทรัพย์สินทางปัญญา มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ดังนั้นกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งจดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นหลักประกันในการกู้ได้ ซึ่งทางกรมการพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมที่จะขยายเพิ่มนายทะเบียนเพื่อรองรับการเข้ามาจดทะเบียนของบริษัท และสถาบันการเงินต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย ด้านนายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในส่วนของสิทธิประโยชน์จากพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ( SMEs) ที่มีอยู่กว่า 2.7 ล้านรายได้รับประโยชน์ และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกและคล่องตัวขึ้นแล้วจะช่วยให้เกิดการจ้างแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจได้ด้วย รวมถึงกลุ่มสตาร์ทอัพที่รัฐบาลอยู่ระหว่างให้การส่งเสริม ซึ่งจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่อยู่ในเป้าหมายการดำเนินงานครั้งนี้จำนวน 300,000 ราย ส่วนประโยชน์ของผู้ให้สินเชื่อจะได้รับคือ สามารถให้สินเชื่อได้อย่างมั่นใจมากขึ้นหลังจากกฎหมายฉบับดังกล่าวออกมา ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการยกร่างกฎกระทรวงการที่จะอนุญาตให้บุคคลอีก 6 กลุ่ม 8 ประเภทสามารถรับหลักประกันได้ ขณะที่นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า การนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่ามีการจัดตั้งธุรกิจแท้จริง ส่วนการจดทะเบียนทางธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นผู้รับหลักประกันจะเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะคิดในอัตราปกติ ขึ้นอยู่กับธุรกิจของแต่ละประเภท อย่างไรก็ตาม พ.ร.บ.หลักประกันได้บังคับใช้เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่เริ่มใช้ในทางปฏิบัติวันนี้ ( 4 กรกฏาคม ) ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์เข้ามาจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วมากกว่า 30,000 ราย และคาดว่าจะมีสถาบันการเงินทยอยเข้ามาจดทะเบียนธุรกิจต่อเนื่อง ทั้งนี้ เชื่อว่าภาครัฐมีความตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยเอสเอ็มอีอย่างจริงจัง
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก