About AEC

รมว.คมนาคม เผยความคืบหน้าโครงการความร่วมมือด้านคมนาคมไทย-เมียนมา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รมว.คมนาคม เผยความคืบหน้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หลังจากได้หารือด้านความร่วมมือระหว่างประเทศไทย - เมียนมา ร่วมกับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านคมนาคม ได้แก่ ความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 เพื่อลดความแออัดที่ด่านแม่สอดนั้น ล่าสุดการก่อสร้างเป็นไปตามแผนด้วยดี คาดว่าจะสามารถแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี 2560 ทั้งนี้ ยังคงมีปัญหาติดขัดเล็กน้อยด้านการส่งมอบพื้นที่ของเมียวดี ประเทศเมียนมา ที่ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา
 
สำหรับการร่วมมือระหว่าง 3 รัฐบาล คือ ไทย เมียนมา และญี่ปุ่น ในโครงการพัฒนาท่ารือน้ำลึก และเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายนั้น ล่าสุดทางเมียนมาได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังของเมียนมาเริ่มวางแผนแล้ว และจะมีการเดินหน้าโครงการต่อไป ทั้งนี้ มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องจัดการ ได้แก่ การสร้างถนน 2 ช่องจราจร เชื่อมจากด่านข้ามแดนพุน้ำร้อนไปถึงท่าเรือทวาย ระยะทาง 138 กิโลเมตร ซึ่งทางรัฐบาลไทยโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ทางเมียนมากู้เงินในการก่อสร้าง นอกจากนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นยังมีความเห็นว่า อาจจะมีบางส่วนของเส้นทางที่ต้องปรับรูปแบบให้มีความลาดชันน้อยลง เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางเชื่อมต่อและจะมีการหารือกันต่อไป
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก