About AEC

ไทยควรพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสพัฒนาอุตสาหกรรมสู่นวัตกรรม พร้อมเดินหน้าเจรจา RCEP สร้างดุลการค้าอาเซียน-จีน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยควรพลิกวิกฤติให้เป็นโ
 

รองนายกรัฐมนตรี ระบุไทยควรพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสพัฒนาอุตสาหกรรมสู่นวัตกรรม ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ พร้อมเดินหน้าเจรจา RCEP สร้างดุลการค้าอาเซียน-จีน
 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายนนี้ว่า ได้มีโอกาสหารือกับนายจาง เกาลี่ รองนายกรัฐมนตรี คนที่ 1 ดูแลด้านเศรษฐกิจ ณ มหาศาลาประชาชน ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกว่า แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่ดี แต่เป็นโอกาสของไทยและเอเชีย เนื่องจากขณะนี้มีการเข้ามาลงทุนต่าง ๆ ในไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งจีนให้ความสำคัญกับประเทศไทยและเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกัน ส่วนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายประเด็นหลัก ๆ จะต้องปรับเปลี่ยนการทำธุรกิจจากการใช้แรงงานถูกให้เป็นการทำธุรกิจอุตสาหกรรมนวัตกรรมใหม่ ๆ ผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพให้เพิ่มขึ้น เพราะเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมในไทย ขณะเดียวกันเชื่อว่าผลกระทบจาก Brexit จะเป็นเพียงระยะสั้น
 
อย่างไรก็ตาม การหารือครั้งนี้ทำให้ไทยและจีนมีนโยบายความร่วมมือกันที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งไทยจะใช้โอกาสนี้ให้จีนเข้ามาวางยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศ CLMV นอกจากนี้ มีการพูดคุยถึงประเด็นความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนและจีน เช่น ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น โดยช่วงปลายปีนี้จะมีการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP คาดว่าภายใต้การหารือจะได้ข้อสรุป
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก