About AEC

ก.อุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐบาล “ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.อุตสาหกรรม ขานรับนโยบา
 

กระทรวงอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐบาล "ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” เปิดมิติใหม่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) พร้อมเดินหน้ายกระดับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทย ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก เน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล หวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
 
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดงาน Thailand Industry Expo 2016 ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้ผนึกกำลังพร้อมระดมสุดยอดผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้ประกอบการรายใหญ่ กลุ่ม SMEs และวิสาหกิจชุมชน หรือ OTOP ทั่วประเทศกว่า 1,500 ราย ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมนำเสนอแนวคิดหลากหลายภายในงาน โดยปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขานรับนโยบายของรัฐบาลตามแนวทาง "ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” พร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ผ่านกลไก "ประชารัฐ” ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของ 3 ภาคส่วนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในขณะที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้แปลงนโยบายดังกล่าวมาสู่อุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0 ที่มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งนโยบายหลักจะเน้นตอบโจทย์เทรนด์อุตสาหกรรมโลก เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศให้ก้าวสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ควบคู่กับการบูรณาการในรูปแบบของ IOT (Internet Of Things) เพื่อจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมดอย่างมีระบบ เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อแข่งขันในตลาดสากล
 
นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังเดินหน้าเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ไทยในประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดฝึกอบรมด้านต่าง ๆ แบบองค์รวม อาทิ การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ ตลอดจนดึงผู้ประกอบการรายใหญ่จากหลากหลายคลัสเตอร์มานำเสนอแนวคิดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดความสำเร็จ และจุดประกายพลังสร้างสรรค์ให้กับกลุ่มธุรกิจ SMEs ให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้สามารถแข่งขันกับกลุ่มตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และในระดับสากลได้ต่อไป
 
การจัดงาน "Thailand Industry Expo 2016 เป็นการนำเสนอภายใต้แนวคิด "ศักยภาพอุตสาหกรรมไทย ความท้าทายสู่อนาคต” Thailand Industry 4.0 Next Challenge towards Sustainable Future เป็นการผนึกกำลังของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทยพร้อมภาคเอกชน ร่วมโชว์ศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ต่อการนำประเทศก้าวเข้าสู่ยุค Industry 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 - 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานตลอดทั้ง 6 วันของจัดงานไม่ต่ำกว่า 3 แสนคน และคาดว่าจะมียอดการใช้จ่ายจากการซื้อขายผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการรวมกว่า 500 ล้านบาท
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก