About AEC

นางออง ซาน ซูจี พบชาวเมียนมาและเน้นการเข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกกฎหมาย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นางออง ซาน ซูจี พบชาวเมี

นางออง ซาน ซูจี พบปะชาวเมียนมา และเน้นย้ำถึงการเข้ามาทำงานในไทยอย่างถูกกฎหมาย พร้อมผลักดันให้ชาวเมียนมาได้รับหนังสือแสดงตนอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายในเดือนนี้
 
นางออง ซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กล่าวกับแรงงานเมียนมาที่ไปรอพบที่ตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาครว่า คนกลุ่มแรกที่อยากพบ คือ ชาวเมียนมา เพราะชาวเมียนมาในไทยเหมือนแขกที่ไปเยือนประเทศอื่น ดังนั้นต้องซื่อสัตย์และประพฤติตนให้ดีต่อเจ้าของบ้าน นอกจากนี้ นางซูจีได้เน้นย้ำเรื่องความสามัคคี และให้ชาวเมียนมาทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกระบวนการกฎหมายของประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ แรงงานเมียนมาได้สอบถามถึงสวัสดิการแรงงาน อาทิ จำเป็นต้องมีบัตรสุขภาพหรือไม่ นางซูจี ตอบว่าจำเป็นต้องมี เพื่อประกันสิทธิให้แรงงานและบุตร โดยรัฐบาลไทยเปิดโอกาสให้แรงงานเข้าถึงสวัสดิการดังกล่าว เพื่อทำงานอยู่ในประเทศไทยได้ต่อไป
 
นอกจากนี้ ได้ย้ำว่า จะออกเอกสารรับรองสัญชาติ หรือหนังสือแสดงตัวบุคคล (CI) เพื่อให้เป็นพาสปอตชั่วคราวในสิ้นเดือนนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานเมียนมาต่อไป
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก