About AEC

ททท.ตรัง นำผู้ประกอบการจากเหนือเที่ยวเชื่อมโยงข้ามภูมิภาค ตามโครงการ AEC : จากภู สู่ทะเล เยือนเสน่ห์ลังกาวี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ททท.ตรัง นำผู้ประกอบการจ
 

นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง ร่วมกับพันธมิตรและผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จัดส่งเสริมการขายเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดน โครงการ AEC : จากภู สู่ทะเล เยือนเสน่ห์ลังกาวี จากเส้นทางเชียงใหม่-หาดใหญ่-สตูล-ลังกาวี ประทศมาเลเซีย ขึ้น โดยนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พร้อมทั้งสื่อมวลชน จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้ามภูมิภาคระหว่างเมืองชายแดนให้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการขยายฐานตลาดของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศในครั้งนี้
 
โครงการดังกล่าวถือเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยว เชื่อมโยงข้ามภูมิภาคระหว่างเมืองชายแดนจากสตูลไปยังประเทศมาเลเซีย และถือได้ว่าเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์การท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเป็นการกระจายพื้นที่และช่วงเวลาการท่องเที่ยวตามโครงการ AEC Connectivity โดยเริ่มต้นจากหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-สตูล-เกาะลังกาวี
 
สำหรับจังหวัดตรังและสตูล เป็น 2 จังหวัดชายแดนใต้สุดท้ายฝั่งอันดามัน ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่สามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างสะดวก สบาย ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างแท้จริง และตอกย้ำว่าทั้งตรังและสตูลนั้นสามารถเที่ยวได้ทั้งปี ในวิถีความอร่อย และเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประเพณีอย่างแท้จริง
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก