About AEC

การเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ของนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การเดินทางเยือนประเทศไทย
 

นางออง ซาน ซู จี (H.E. Daw Aung San Suu Kyi) ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ตามคำเชิญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2559 พร้อมด้วยรัฐมนตรีสำคัญ ประกอบด้วยนายเต็ง ส่วย (H.E. U Thein Swe) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากร นายจ่อ วิน (H.E. U Kyaw Win) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการคลัง นายจ่อ ติน (H.E. U Kyaw Tin) รัฐมนตรีแห่งรัฐว่าด้วยกิจการต่างประเทศเมียนมา นางออง ซาน ซู จี มีกำหนดจะเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยประเด็นสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะหยิบยกขึ้นหารือในครั้งนี้ ได้แก่ ความร่วมมือด้านแรงงาน ความร่วมมือด้านการพัฒนาและความเชื่อมโยง เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดจะลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน ความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน และความตกลงว่าด้วยการข้ามแดน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของภาคเอกชนไทยและแรงงานเมียนมาที่ทำงานในไทยด้วย ในโอกาสนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะให้การต้อนรับ นางออง ซาน ซู จี ซึ่งจะเดินทางไปกล่าวปาฐกถาพิเศษกับนิสิตนักศึกษาไทยในหัวข้อ "Myanmar, ASEAN and the World: The Way Forward" ที่กระทรวงการต่างประเทศ
 
นอกจากนี้ นางออง ซาน ซู จี ยังมีกำหนดจะเดินทางไปเยี่ยมชุมชนแรงงานเมียนมาที่จังหวัดสมุทรสาคร และเยี่ยมผู้หนีภัยการสู้รบที่พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน จังหวัดราชบุรี การเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนครั้งแรกของนางออง ซาน ซู จี ซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องภายหลังจากการเดินทางเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2559 ซึ่งถือได้ว่าเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ไทย–เมียนมาให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก