About AEC

ไทย-เมียนมา มั่นใจการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-เมียนมา มั่นใจการส่ง
 

นายธนา บุษปวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ H.E.U.Ohn Maung Union Ministre of Hotels and Tourism รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวเมียนมา พร้อมคณะ เพื่อหารือข้อราชการระดับทวิภาคีด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเปิดด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อน และแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยและเมียนมา ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง จากนั้นได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ชายแดนบ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี
 
โดย H.E.U.Ohn Maung Union Ministre of Hotels and Tourism รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวเมียนมา ได้กล่าวถึงการมาเยือนในครั้งนี้ว่า จังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพในการก้าวเข้ามาเป็นเมืองสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่รัฐบาลพยายามผลักดันการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน้ำร้อน ทางประเทศเมียนมาเองก็เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างไทยและเมียนมา ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ซึ่งตนเองมีความมั่นใจและมีความพร้อมในการส่งเสริมความร่วมมือกันในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระหว่างไทย-เมียนมา เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก