About AEC

ก.วิทย์ฯ จับมือ PIM จัดงาน “นวัตกรรมไทย-จีน”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.วิทย์ฯ จับมือ PIM จัดง
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมกับ ศูนย์อาเซียน – จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดนิทรรศการและงานสัมมนา "ไทย-จีน 4 ทศวรรษความสัมพันธ์จากการค้าและวัฒนธรรม สู่เทคโนโลยีและนวัตกรรม” โดยมี นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้ง Prof.Dr.Tang Zhimin ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียน – จีนศึกษา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นำเสนอผลวิจัย "โครงการการจัดทำข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การดำเนินงาน” เพื่อเตรียมจัดตั้ง "สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงปักกิ่ง”
 
นายสมชาย กล่าวว่า สำหรับในภูมิภาคเอเชียพบว่า จีนพร้อมเปิดกว้างในความสัมพันธ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ วท. เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของโครงการที่จะมาศึกษาในการจัดทำข้อเสนอแนะ ศึกษาในด้านต่าง ๆ และศึกษาหน่วยงานที่เป็นหลักสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศจีน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและจีน ซึ่งปัจจุบันจะต้องขยายเพิ่มขึ้นไป
 
นอกจากนี้ ภายในงานมีตัวแทนทั้งฝ่ายไทยและจีนเข้าร่วมจัดนิทรรศการอย่างคับคั่ง เช่น สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ (ไบโอเทค) บริษัทผลิตรถไฟความเร็วสูงรายใหญ่ของจีน ผู้ดำเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมไทย-จีน จ.ระยอง และบริษัทชั้นนำด้านสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีน เป็นต้น บรรยากาศภายในงานมีทั้งนักวิจัย นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก