About AEC

ผู้บัญชาการทหารอากาศสิงคโปร์ เยือนไทย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผู้บัญชาการทหารอากาศสิงค
 
 
พลเอกกองทัพไทย ซึ่งการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้ เป็นการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพสิงคโปร์ ได้ยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของกองทัพทั้งสองประเทศที่มีความใกล้ชิดกันอย่างมากทั้งในด้านการฝึก การศึกษา การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง การต่อต้านการก่อการร้าย การรักษาความมั่นคงทางทะเล ตลอดจนการรับมือกับภัยพิบัติ พร้อมทั้งแสดงความเข้าใจถึงเหตุการณ์และพัฒนาการของสถานการณ์ในประเทศไทยตามความเป็นจริงในปัจจุบัน ที่ฝ่ายทหารของไทยมีความจำเป็นต้องเข้าดูแลความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนแท้จริง ตามโรดแมปที่รัฐบาลได้แถลงไว้ และยืนยันในการให้ความร่วมมือสมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้การต้อนรับพลอากาศจัตวา เมอร์วิน ตัน เวย มิง ผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพสิงคโปร์ ที่ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับ ณ ห้องรับรอง 62 กองบัญชาการกับกองทัพไทยในทุกด้าน ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้ขอบคุณผู้บัญชาการทหารอากาศ กองทัพสิงคโปร์ที่ได้ให้เกียรติมาเยือนในครั้งนี้ พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพสองประเทศจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสิงคโปร์ให้ใกล้ชิดแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดไป
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก