About AEC

อุตสาหกรรมไทยปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล "Thailand 4.0" เน้นการผลิตสินค้าด้วยดีไซน์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

อุตสาหกรรมไทยปรับตัวเข้า
 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการชี้นำยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเพิ่มผลิตภาพนวัตกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม ว่า ได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่ยุค Thailand 4.0 ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจเอสเอ็มอี โดยกระทรวงอุตสาหกรรมต้องช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องเครื่องมือกลาง เช่น ระบบคลาวด์ และบิ๊กดาต้า เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่างๆ ให้ง่ายต่อการนำมาใช้ พร้อมปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีความแข็งแกร่งขึ้น ขณะที่ผู้ประกอบการควรปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำธุรกิจ มาเน้นการผลิตสินค้าที่มีดีไซน์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค จากเดิมที่เน้นการผลิตสินค้าราคาถูกเพื่อจำหน่ายในปริมาณมาก อีกทั้งมีแผนประสานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อจ้างนักศึกษาที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมทำงาน
 
รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลยังเตรียมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในต่างจังหวัดในรูปแบบ OTOP Village หรือ การพัฒนาให้หมู่บ้านที่มีสินค้าท้องถิ่นโดดเด่นอยู่แล้ว กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างถาวร เพื่อช่วยให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สัปดาห์หน้า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเชิงพาณิชย์ และจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตและขนส่งสินค้า โดยหากการพัฒนาประสบผลสำเร็จก็จะเป็นต้นแบบให้แก่โครงการอื่น ช่วยดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาในไทยมากขึ้น
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก