About AEC

กรมการจัดหางาน เตือนแรงงานไทยในสิงคโปร์ ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในที่สาธารณะ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กรมการจัดหางาน เตือนแรงง
 
นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า ประเทศสิงคโปร์ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในที่สาธารณะ สวนสาธารณะ และพื้นที่ส่วนกลางของพื้นที่อาศัยของรัฐ หลังเวลา 22.30 - 07.00 น.โดยเฉพาะย่านลิตเติ้ลอินเดียและเกย์ลัง ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสุรา โดยอนุญาตให้ดื่มได้เฉพาะสถานบันเทิง หรือร้านอาหารเท่านั้น หรือหากซื้อจากร้านค้า ร้านอาหารในตึกโกลเด้นมายคอมเพล็ก ต้องซื้อจากร้านที่มีใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมาย และอนุญาตให้ดื่มได้ภายในร้านเท่านั้น หากฝ่าฝืนมีโทษปรับประมาณ 2,500 บาท หากกระทำผิดซ้ำอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 3 เดือน หากกระทำผิดในเขตควบคุมสุราต้องโทษสูงกว่าโทษพื้นฐานถึง 10 เท่า ส่วนร้านค้าที่ขายแอลกอฮอล์ช่วงเวลาห้ามขาย มีโทษปรับไม่เกิน 250,000 บาท
กรมการจัดหางาน จึงขอให้แรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์และกำลังจะเดินทางไปทำงานประเทศสิงคโปร์ปฏิบัติตามกฎหมายประเทศสิงคโปร์อย่างเคร่งครัด
 
ทั้งนี้ ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่แรงงานไทยเดินทางไปทำงานมากที่สุดเป็นลำดับที่ 4 รองจากไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี และญี่ปุ่น โดยในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา มีคนหางานที่เดินทางไปทำงานประเทศสิงคโปร์ จำนวน 41,302 คน ส่วนใหญ่เป็นการแจ้งการเดินทางไปทำงานด้วยตนเอง ตำแหน่งช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ในอุตสาหกรรมวางท่อก๊าซและน้ำมัน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก