About AEC

รมว.ไอซีที ร่วมประชุม “Ministerial Forum on ICT 2016” ดึงญี่ปุ่น-สิงคโปร์ร่วมพัฒนาดิจิทัลไทย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รมว.ไอซีที ร่วมประชุม “M
 

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุม Ministerial Forum on ICT 2016 ภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง "การเชื่อมโยง เนื้อหา และความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Connectivity, Content, Cyber Security) จัดขึ้นโดยองค์การพัฒนาการสื่อสารและสารสนเทศแห่งสิงคโปร์ (Information Development Authority (IDA) of Singapore) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมของสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยในวันแรกของการประชุมเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน 3 หัวข้อ (Session) ได้แก่
1) ความเชื่อมโยง (Connectivity)
2) บริการเสริม - ภัยคุกคามหรือโอกาสทางนวัตกรรม (OTT-Disruptive Threat or Innovative Opportunity) และหัวข้อ "เครือข่ายที่เป็นกลาง” (Net Neutrality and Zero-rating) และ
3) เหตุการณ์จำลองในโลกไซเบอร์ (Cyber Incident Simulation)
 
ภายหลังการประชุมได้มีการหารือร่วมกับ นายยาซูโกะ ซากาโมโต้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่น (H.E. Mr. Yasuo SAKAMOTO - Vice Minister of Internal Affairs and Communication : Japan) เกี่ยวกับความร่วมมือด้านไซเบอร์ ซึ่งไทยต้องการให้ญี่ปุ่นสนับสนุน โดยการขยายการฝึกอบรมไปยังหน่วยต่าง ๆ ของไทย การบริหารจัดการด้านภัยพิบัติ (Disaster Management) การจัดทำโครงการระบบจำลองน้ำท่วม (Flood Simulation) และระบบจำลองดินถล่ม (Landslide Simulation) โดยขอให้ญี่ปุ่นสนับสนุนการดำเนินโครงการของไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมถึงความร่วมมือด้านการไปรษณีย์ (Postal) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้เป็นระบบอัตโนมัติ โดยพัฒนาระบบไอทีต่างๆ เช่น e-commerce และ e-payment อีกทั้งยังกล่าวถึงการจัดงาน Digital Thailand 2016 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจนโยบาย Digital Economy ขณะที่ญี่ปุ่นได้ขอให้ไทยสนับสนุนการที่ญี่ปุ่นลงสมัครตำแหน่งประธานสภาปฏิบัติการของสหภาพสากลไปรษณีย์ (Chairman of the Postal Operation Council) ในการประชุม UPU Congress ณ ประเทศตุรกี นอกจากนี้ ยังขอให้ไทยให้การสนับสนุนการจัด Workshop on CIIP (Critical Infrastructure Protection) ในเดือนธันวาคม 2559
 
หลังจากนั้น ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจกับ ดร.ยาค็อบ อิบราฮิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ (Dr. Yaacob Ibrahim- Minister for Communication and Information of Singapore) เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างสองประเทศ รวมถึงการแบ่งบันประสบการณ์และความรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับความรู้และการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การยกระดับระบบนิเวศน์ด้วยธุรกิจเกิดใหม่ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การฝึกอบรมและโปรแกรมการพัฒนาขีดความสามารถ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก