Transportation

ไทย-เมียนมา ร่วมหารือการยกระดับจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรเป็นจุดผ่านแดนถาวร

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-เมียนมา ร่วมหารือการ
 
 
 นายทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ นางดอว์ เล เล มอ มุขมนตรีภาคตะนาวศรี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมเป็นประธานการประชุมสานสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กับจังหวัดมะริด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐและเอกชนทั้ง 2 ประเทศ ร่วมประชุมที่โรงแรมหาดทอง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยได้มีการหารือการผลักดันจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งปัจจุบันยังติดปัญหาการลงนามให้การรับรองผลการสำรวจรายละเอียดเขตแดนร่วมกันของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-เมียนมา
 
โดยมุขมนตรีภาคตะนาวศรี ระบุว่า จะมีการประสานไปยังรัฐบาลเมียนมาเพื่อเร่งรัดให้เกิดการประชุมดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ขณะเดียวกันยังได้หารือแผนการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด่านสิงขร - มูด่อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์กับอำเภอมูด่อง โดยฝ่ายไทยเสนอให้ทางการเมียนมาสนับสนุนการรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกัน ซึ่งมุขมนตรีภาคตะนาวศรี เห็นพ้องกับข้อเสนอดังกล่าว เพราะจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศมากขึ้น
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก