About AEC

สิงคโปร์พร้อมสนับสนุนไทยในความร่วมมือทุกด้าน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สิงคโปร์พร้อมสนับสนุนไทย
 

นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชา ณ ทำเนียบประธานาธิบดีสิงคโปร์ (อิสตานา) เพื่อเป็นเกียรติแก่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนสิงคโปร์ เพื่อกล่าวปาฐกถา ในการประชุม IISS Shangri-La Dialogue 15th asia Security Summit ตามคำเชิญ นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และสถาบัน International Institute for Strategic Studies (IISS) โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และ ดร. วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นายมาลิกี ออสมาน รัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐด้านการต่างประเทศและกลาโหม เข้าร่วมด้วย
 
นายกรัฐมนตรีชื่นชมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยและสิงคโปร์ผ่านความร่วมมือต่าง ๆ ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการหารือที่ผ่านมากับนายเตียว ซี เฮียน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติสิงคโปร์ รวมทั้งการลงนามทำบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหว่างการะทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ กระทรวงสื่อสารและสารสนเทศของสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
 
ด้านสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค ไทยเห็นพ้องกับประชาคมโลกในการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่ง โดยจะมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนด้านข่าวกรอง การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งการส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศ สนับสนุนการหารือระหว่างความเชื่อ และส่งเสริมบทบาทแนวคิดสายกลาง ซึ่งไทยพร้อมที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสิงคโปร์
 
นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์สนับสนุนให้ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องผ่านกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสิงคโปร์พร้อมสนับสนุนไทยในทุกมิติของความร่วมมือ
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก