About AEC

ไทยพร้อมลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการแข่งขันและเชื่อมโยงสู่อาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยพร้อมลงทุนโครงสร้างพื
 

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ ที่จะสร้างความมั่นใจกับความสามารถ ในการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยการขับเคลื่อนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ใน 5 ปีข้างหน้า ทั้งถนน รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูง ระบบขนส่งทางน้ำ ท่าเรือ และสนามบินพาณิชย์ ฯลฯ มูลค่ารวมกว่า 43,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศอย่างแท้จริง โดยมีโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการรถไฟไทย - ญี่ปุ่น และความร่วมมือไทย - จีน เส้นทางรถไฟเชื่อมโยงภาคตะวันออก ตะวันตก เหนือและภาคใต้ในปีนี้
 
นอกจากนี้ จะเร่งรัดการลงทุนด้านไอทีและดิจิทัลภาครัฐและเอกชน มูลค่ารวมกว่า 12,000 - 15,000 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง "Digital Hub” ของอาเซียนในอนาคต ซึ่งหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ไทยมีการเติบโตเร็วขึ้น ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเชื่อมโยงมากขึ้น ทั้งการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก