About AEC

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาธ
 

พลเอกอาวุโส มิน อ่อง ไหล่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในการหารือนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาสู่ประเทศไทยในการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ และเชื่อว่าภายใต้การนำจะทำให้กองทัพของสองประเทศมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในด้านความมั่นคงและการพัฒนาตามบริเวณชายแดน
 
ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำถึงความพร้อมของรัฐบาลที่จะร่วมมือกับรัฐบาลชุดใหม่เมียนมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ โดยยินดีที่ผู้แทนระดับสูงของไทยและเมียนมาได้พบปะและหารือกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือให้มีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาถือเป็นผู้แทนระดับสูงของเมียนมาคนแรกที่เยือนไทยอย่างเป็นทางการ ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมา นายกรัฐมนตรีกล่าวรู้สึกยินดี โดยการเยือนดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนาน ทั้งสองฝ่ายกล่าวขอบคุณและยินดีที่กองทัพไทยและเมียนมาให้การสนับสนุนและร่วมมือกันในทุก ๆ ด้านมาโดยตลอด โดยไทยและเมียนมาถือเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดและมีความสำคัญยิ่ง ทั้งสองประเทศต้องพึ่งพาอาศัยกันและต้องร่วมมือเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งสองประเทศ รวมทั้งแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดนที่เผชิญอยู่ร่วมกัน
 
โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นอกจากการแลกเปลี่ยนด้านการทหารจากการเยือนไทยในครั้งนี้ของผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาแล้ว อยากให้มีการศึกษาและแลกเปลี่ยนในมิติอื่นด้วย เช่น ด้านเศรษฐกิจ และแรงงาน ซึ่งเมียนมามีแรงงานเข้ามาทำงานในไทยเป็นจำนวนมาก โดยนายกรัฐมนตรียืนยันจะดูแลแรงงานอย่างดี และหากแรงงานสามารถพิสูจน์สัญชาติได้จากต้นทางจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งสองฝ่ายได้อย่างดี
 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมาหวังว่า การเยือนไทยในครั้งนี้จะได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากไทยเกี่ยวกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และย้ำถึงความพร้อมของกองทัพเมียนมาที่จะสานต่อความร่วมมือกับกองทัพไทยต่อไป
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก