About AEC

กรมพัฒนาชุมชนดันงานโอท๊อป 5 ภาค

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กรมพัฒนาชุมชนดันงานโอท๊อ
 
 
นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงแนวคิดการจัดงาน OTOP ว่า เป็นการตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศกว่าแสนล้านบาท จึงพัฒนายกระดับสินค้าโอทอปใน 3 ส่วน ได้แก่ การผลิตการเพิ่มมูลค่าสู่อาเซียนและสากล และการตลาด ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับอาเซียน โดยปีนี้จัด 5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ที่จังหวัดสุรินทร์ ตาก นครศรีธรรมราช ระยอง และกำแพงเพชร ภายใต้แนวคิด Power of Thai Wisdom : พลังภูมิปัญญาไทยสู่สากล” เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ผู้ประกอบการ และนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้มีมาตรฐานมากขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคจะได้สินค้าคุณภาพดี ราคาถูก ภายในงานมีการจัดบูธ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลาย จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าดีมีคุณภาพ
 
ทั้งนี้ การจัดงาน OTOP 5 ภูมิภาค จะเริ่มครั้งแรกที่สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 25–31 พฤษภาคมนี้
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก