About AEC

ไทย-มาเลเซีย จัดงานแสดงทางวัฒนธรรมสองแผ่นดิน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-มาเลเซีย จัดงานแสดงท
 
 
นายสว่าง ศรีชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการเทศกาลท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมสองแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2559 ที่วงเวียนนกสันติภาพ บริเวณสวนกรมกลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อให้เกิดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชน
 
นอกจากนั้น ยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และถือเป็นการขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย เน้นการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นและจัดเป็นกลุ่มได้ อาทิ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม พร้อมเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน อีกทั้งการให้ความรู้และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้า บริการ ให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวด้วย
 
สำหรับการจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมสองแผ่นดินดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงบนเวที ได้แก่ การแสดงดิเกฮูลูไทย-มาเลเซีย การแสดงมโนราห์ไทย-มาเลเซีย การแสดงหนังตะลุงไทย-มาเลเซีย การแสดงชุดประจำรัฐของประเทศมาเลเซีย เป็นต้น กิจกรรม Big-Bike of road ไทย-มาเลเซีย กิจกรรมการออกร้านอาหารจานเด็ด และกิจกรรมออกร้านแสดงสินค้า OTOP ทั้งนี้กิจกรรมการแสดงบนเวที จะเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น. ของทุกวัน
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก