About AEC

รมว.พาณิชย์ นำเอกชนไทย 24 ราย ร่วมคณะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รมว.พาณิชย์ นำเอกชนไทย 2
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษาภาคม 2559  จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ และเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหพันธรัฐรัสเซีย สมัยพิเศษ ซึ่งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ จะมีการหารือในประเด็นการตั้งเป้าหมายการค้าสองฝ่ายเพิ่มขึ้น 5 เท่าใน 5 ปี การริเริ่มเพื่อนำไปสู่การจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) รวมทั้งจะมีการลงนามจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อขยายและยกระดับความสัมพันธ์ด้านการค้าของทั้งสองประเทศเพิ่มมากขึ้น
 
สำหรับภาคเอกชนไทยที่จะเดินทางร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีทั้งสิ้น 24 ราย อาทิ กลุ่มสินค้าอาหาร ยางพารา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มสถาบันการเงิน เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการค้าระหว่างไทยและสหพันธรัฐรัสเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวด้วยว่า การเดินทางไปครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการขยายตลาดในกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย ซึ่งมีทั้งหมด 5 ประเทศ คือ รัสเซีย คาซัคสถาน เบรารุส อาเมเนีย และคีร์กีซสถาน ซึ่งปัจจุบันมีนโยบายเปิดตลาดโดยเฉพาะกับเอเซียมากขึ้น
 
 
 
Credit : thainews.prd.go.th
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก