About AEC

นายกรัฐมนตรีและคณะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย สมัยพิเศษ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรีและคณะเข้าร่
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางเยือนนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ (Working Visit) ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2559 และการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน - สหพันธรัฐรัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN – Russia Commemorative Summit) ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2559 โดย พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกำหนดการและวัตถุประสงค์การเดินทางเยือนและการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา และคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยประกอบด้วย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นาย วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 
การเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรี เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับรัสเซียอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างรอบด้าน โดยสหพันธรัฐรัสเซียถือเป็นประเทศแรกนอกภูมิภาคเอเชียที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนในลักษณะทวิภาคี และยังเป็นการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ 11 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในปี พ.ศ. 2560 จะครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ซึ่งการเยือนนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งกับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ทวิภาคีของไทยและรัสเซีย โดยเป็นเมืองที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรก รวมถึงสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ที่เสด็จแทนพระองค์ ในโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์ 110 ปี ไทย-รัสเซีย อีกทั้งยังเป็นบ้านเกิดของทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีรัสเซียอีกด้วย
 
โดยการหารือกับนายกรัฐมนตรีรัสเซียนั้น ครั้งนี้นับเป็นการพบหารือกันครั้งที่ 4 ของผู้นำทั้งสอง ((1) การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 25 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเนปิดอว์ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 57 (2) การเยือนไทยอย่างเป็นทางการ วันที่ 8 เม.ย. 58 ณ ทำเนียบรัฐบาล และ (3) การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 23 วันที่ 18 พ.ย. 58 ณ กรุงมะนิลา)
 
นายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้ในการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านบนผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายจะมุ่งให้ความสำคัญกับการหารือเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรมและวิชาการ โดยจะมุ่งผลักดันการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในรัสเซีย รวมถึงยางพารา และสินค้าเกษตรอื่น ๆ เช่น สินค้าประมง เนื้อสัตว์ปีกและเนื้อสุกร และเร่งส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าระหว่างสองประเทศให้มากยิ่งขึ้น และลดอุปสรรคทางด้านการค้าระหว่างกัน ทั้งทางด้านการเงินและการธนาคารและระบบ โลจิสติกส์ รวมถึงผลักดันความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับรัสเซียให้เป็นรูปธรรม
 
การประชุมสุดยอดอาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย สมัยพิเศษ (ASEAN–Russia Commemorative Summit) การประชุมครั้งนี้เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาแนวทางความสัมพันธ์อาเซียนแบบใหม่ เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายในบริบทสถานการณ์โลกที่มีความตึงเครียดทางการเมืองและการแข่งขันที่สูงทางเศรษฐกิจ โดยฝ่ายอาเซียนมองว่า รัสเซียควรมีบทบาทที่แข็งขันและสร้างสรรค์ในภูมิภาคเพื่อที่จะสร้างความสมดุลในความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจในภูมิภาค ในส่วนของรัสเซียมองว่า ความสัมพันธ์อาเซียนกับรัสเซียยุคใหม่จะช่วยเพิ่มทางเลือกทางการทูตและเศรษฐกิจในภาวะที่รัสเซียมีความตึงเครียดกับประเทศตะวันตก
 
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นประธานการประชุมร่วมกับ นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ในฐานะประธานอาเซียน ทั้งนี้ ในปี 2559 สปป.ลาว ยังรับหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซียด้วย)
 
ประเด็นที่รัสเซียเสนอสำหรับประชุมสุดยอดฯ ได้แก่ ความมั่นคงในภูมิภาค การจัดการกับความท้าทายรูปแบบใหม่ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาเซียน-รัสเซีย ด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ พลังงาน สังคมและวัฒนธรรม
 
ประเด็นสำคัญที่ไทยจะผลักดัน ได้แก่
1. ผลักดันให้มีความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ในทุกมิติที่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างอาเซียนกับรัสเซียมากยิ่งขึ้น โดยไทยต้องการให้รัสเซียมี presence และบทบาทสร้างสรรค์มากขึ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเพื่อสนับสนุน regional architecture ที่มีอาเซียนเป็นแกนกลาง และเพื่อเพิ่มทางเลือกทางการทูตให้กับไทยและอาเซียนในการมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ
 
2. สนับสนุนการยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซีย สู่ระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการที่รัสเซียมีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นในการสนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียนและนโยบายของอาเซียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 
3. สนับสนุนความเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ ในด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และระหว่างประชาชน ระหว่างอาเซียน EEU และ regional organization อื่น ๆ รวมถึง SCO และ Asia Cooperation Dialogue (ACD) และส่งเสริมการค้าการลงทุนของทั้งสองฝ่าย โดยเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ และเน้นการเข้ามามีบทบาทของภาคเอกชน
 
4. สนับสนุนความร่วมมือในการรับมือปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ ซึ่งรวมถึงการจัดการภัยพิบัติ การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงการก่อการร้ายและลัทธิสุดโต่ง โดยส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ รวมทั้งสนับสนุนการทำงานศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน และส่งเสริมความร่วมมือด้านการต่อต้านยาเสพติดร่วมกับศูนย์ ASEAN-NARCO
 
การประชุมครั้งนี้จะมีเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม ได้แก่
1. ปฏิญญาโซชิ
2. ร่างแผนปฏิบัติการอย่างครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนกับสหพันธรัฐรัสเซีย ค.ศ. 2016 - 2020
3. รายงานข้อเสนอแนะแนวทางความสัมพันธ์อาเซียน-รัสเซียของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิอาเซียน-รัสเซีย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก