About AEC

ธนาคารเมียนมาเตรียมเปิดสำนักงานในไทย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ธนาคารเมียนมาเตรียมเปิดส
 
ธนาคารคันบาวซา (เคบีแซด) ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมียนมา กําลังเตรียมขยายกิจการนอกประเทศเป็นครั้งแรก โดยอยู่ในระหว่างการเจรจาขอใบอนุญาตเปิดสํานักงานตัวแทนในไทย เคบีแซดระบุในแถลงการณ์ว่า การขอใบอนุญาตครั้งนี้ถือเป็นความก้าวหน้าสําคัญสําหรับเคบีแซด ซึ่งเป็นธนาคารเมียนมารายแรกที่ออกมาตั้งสํานักงานในต่างประเทศ ทั้งนี้ สํานักงานตัวแทนของเคบีแซดยังคงต้องรอการอนุมัติใบอนุญาตจากไทยก่อนที่จะให้บริการด้านการธนาคาร โดย นายอูเซยาร์เส่งทุด คาดว่าจะขึ้นดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานตัวแทนในประเทศไทย
 
การประกาศดังกล่าวมีขึ้นระหว่างที่ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย เดินทางเยือนกรุงเนย์ปิดอว์เพื่อพบปะเจรจากับประธานาธิบดีอูถิ่นจอและนางอองซานซูจีรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเมียนมา เมื่อวันที่ 8 -9 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา
 
ด้านนายอูตานโช ผู้อํานวยการจัดการอาวุโสของเคบีแซด เปิดเผยว่า ทางธนาคารมีข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตลาดการเงินของเมียนมา จึงมีศักยภาพในการผลักดันและส่งเสริมการค้า สํานักงานใหม่ดังกล่าวจะมุ่งเน้นที่การวิจัยตลาด สร้างความสัมพันธ์กับภาคเอกชนและให้บริการข้อมูลต่าง ๆ ที่รวมถึงระเบียบข้อบังคับในการทําธุรกิจในไทยและเมียนมา
 
เคบีแซด ระบุว่า ไทยเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของเมียนมา รองจากจีน โดยมูลค่าการค้ากับไทยอยู่ที่ 6,800 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 2.38 แสนล้านบาท) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานี้ นายอูตานโช เสริมว่า ในปีงบประมาณ 2015/2016 มูลค่าการลงทุนของไทยในเมียนมาอยู่ที่ทั้งหมด 236 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 8,260 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนหน้านี้ที่ 165 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 5,775 ล้านบาท) ขณะเดียวกัน เคบีแซด เสริมว่า แรงงานเมียนมาที่ทํางานอยู่ในไทยจํานวนประมาณ 3 ล้านคน คาดว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าของทางธนาคาร ขณะที่เคบีแซดจะแสวงหาโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับคนกลุ่มดังกล่าว รวมถึงคอยจัดหาอาหารให้เมื่อเดินทางกลับมายังเมียนมา นอกจากนี้ เคบีแซด ยังเปิดเผยว่า ธนาคารได้ยื่นขอเปิดสํานักงานตัวแทนในสิงคโปร์ และกําลังวางแผนขยายธุรกิจของธนาคารไปทั่วอาเซียน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก