About AEC

พาณิชย์ จัดมหกรรมการค้าชายแดน เร่งเพิ่มยอดค้าขายไทย-ลาว-จีนตอนใต้

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

<img src="/images/blog/content2/20160515-1463293246.4981-6.png" _cke_saved_src="/images/blog/content2/20160515-1463293246.4981-6.png" alt="พาณิชย์" จัดมหกรรมการค้า'="" title="พาณิชย์"><br><br><br></div><div>นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้เดินหน้าผลักดันเป้าหมาย การค้าชายแดนในปี 2559 ให้ได้มูลค่า 1.7 ล้านล้านบาท โดยมีแผนที่จะร่วมมือกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 รวม 3 จังหวัด ได้แก่ นครพนม สกลนครและมุกดาหาร จัดมหกรรมการค้าชายแดนเพื่อทําการส่งเสริมและขยายการค้าชายแดนเชื่อมโยงเพื่อนบ้านจาก สปป.ลาว สู่จีนตอนใต้ ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2559 ที่โรงแรมไอโฮเต็ล จังหวัดนครพนม</div><div><br></div><div>ทั้งนี้ การจัดงานจะมีคูหาแสดงสินค้า จํานวน 300 คูหา ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม โดยจะมีการเชิญผู้ประกอบการจากประเทศเพื่อนบ้าน ประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านและไทยให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้า ซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค และยังช่วยส่งเสริมให้การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ยังได้จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างหอการค้าไทยและสภาการค้าและอุตสาหกรรม สปป.ลาว เพื่อหารือแนวทางขยายการค้าระหว่างกัน การประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่อง "การค้า (สินค้าอุปโภค/บริโภค) จากแดนไทยสู่ลาว"  โดยผู้แทนจากหน่วยงานสุขอนามัยทั้งจากฝ่ายไทยและฝ่ายลาว และการหารือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว เจ้าแขวงคําม่วน และเจ้าแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว รวมทั้งจะมีการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เกี่ยวกับการขยายการค้าชายแดนและการลงทุนไทยผ่านเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษด้วย</div><div><br></div><div>อย่างไรก็ตาม กระทรวงฯ มีแผนที่จะกิจกรรมในลักษณะนี้เพื่อผลักดันการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยครั้งต่อไปจะจัดมหกรรมการค้าชายแดนที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดจันทบุรี</div><div><br></div><div><a href="javascript:void(0)/*209*/" _cke_saved_href="http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=5656&filename=index">ที่มา </a></div>

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก