About AEC

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา วางแผนเปิดเส้นทางการบินเพิ่มที่ประเทศฟิลิปปินส์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา วา
 
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า มีแผนเจรจากับสายการบินต่าง ๆ เพื่อเปิดเส้นทางการบินเชื่อมโยงใหม่ โดยเฉพาะเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากแต่ละสายการบินมองว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพและมีฐานผู้โดยสารค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นการเปิดในรูปแบบเชื่อมโยงสู่จังหวัดต่าง ๆ อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต และกระบี่ ส่วนของนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดียและรัสเซียปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวจากรัสเซียมั่นใจว่าจะเดินทางมาประเทศไทยมากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 1 ล้านคน ในปีนี้แน่นอน ประกอบกับการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดร่วมประชุมอาเซียน-รัสเซีย ระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคมนี้ น่าจะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวเช่นกัน
 
ในส่วนของไทยเที่ยวไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่า แม้เศรษฐกิจโดยรวมของไทยจะซบเซา แต่เชื่อว่าคนไทยยังคงเดินทางท่องเที่ยว ประกอบกับผู้ประกอบการต่างจัดโปรโมชั่นใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการมากขึ้น นอกจากนี้ ยังได้เจรจากับบริษัทเอกชนหลายบริษัทให้จัดประชุมสัมมนาอย่างน้อยบริษัทละ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มการจับจ่ายในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก