About AEC

บังกลาเทศเล็งใช้ไทยเป็นฐานบุกอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

บังกลาเทศเล็งใช้ไทยเป็นฐ
 
กระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า นางอภิรดีตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ และ Mr. Tofail Ahmed สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ รมว.พาณิชย์ของบังกลาเทศ จะเป็นประธานร่วมกันในการเปิด "งานมหกรรมการค้าและการลงทุนบังกลาเทศ 2016" หรือ "Bangladesh Trade and Investment Expo 2016" ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อหาลู่ทางในการขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับบังคลาเทศ
 
นางไซดะ มูนา ทัสนีม เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจําประเทศไทย กล่าวว่า บังกลาเทศได้วางเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายตลาดเข้าสู่ประเทศอาเซียน ซึ่งในงานเอ็กซ์โปครั้งนี้บังกลาเทศจะนําผู้ผลิตสินค้าส่งออก และบริการของบังกลาเทศกว่า 50 ราย มาร่วมงาน เพื่อนําเสนอและแสดงศักยภาพสินค้าต่อผู้ประกอบการไทย โดยสินค้าที่นํามาแสดงเป็นสินค้าและบริการของบังกลาเทศที่ส่งออกไปยังประเทศชั้นนําทั้งในยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งหวังว่าจะเกิดความร่วมมือการค้าขายระหว่างไทยกับบังกลาเทศมากขึ้น
 
นอกจากนี้ บังกลาเทศจะนําเสนอเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยนําคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและคณะกรรมการส่งเสริมการส่งออกของบังกลาเทศมานําเสนอภาพรวมการดําเนินธุรกิจการค้าการลงทุนในบังกลาเทศให้นักลงทุนไทยได้รับทราบ เพื่อให้รู้ว่าหากไปลงทุนในบังกลาเทศแล้วจะได้รับการสนับสนุนอะไรบ้าง ซึ่งบังกลาเทศพร้อมที่จะให้สิทธิประโยชน์กับนักลงทุนไทย
 
และในปี 2558 จากการสํารวจประเทศในเอเชียและกลุ่มประเทศโอเชียเนียกว่า 20 ประเทศ โดยเจรโทร บังกลาเทศได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเป็นประเทศที่น่าลงทุน เพราะให้ผลตอบแทนในการลงทุนมากที่สุดทั้งในภาคการผลิตและภาคที่ไม่ใช่การผลิต โดยบังกลาเทศมีค่าจ้างแรงงานในอัตราที่แข่งขันได้พลังงานราคาต่ำ และต้นทุนการผลิตที่ต่ำ
 
สําหรับโอกาสของไทยในการเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พบว่า มีเป็นจํานวนมาก เช่น เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสําเร็จรูป ยาและเวชภัณฑ์จากยา เครื่องกระเบื้องเคลือบ และอุปกรณ์คุณภาพดีสําหรับใช้บนโต๊ะอาหาร เฟอร์นิเจอร์คลาสสิกและร่วมสมัย เซรามิกและกระเบื้อง เครื่องหนังและรองเท้า ผลิตภัณฑ์จากปอและกระเป๋าผลิตจากปอ พลังงานและพลังงานทางเลือก การต่อเรือ เครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจสารสนเทศและซอฟต์แวร์ผ้าไหม หัตถศิลป์และของตกแต่งบ้าน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาหาร และเครื่องดื่ม ปลาและอาหารแช่แข็ง เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ปัจจุบันมีโครงการของนักลงทุนไทย 96 โครงการ ที่จดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนบังกลาเทศ โดย 48 ราย เป็นการลงทุนของบริษัทต่างประเทศ 100% และอีก 48 ราย เป็นการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับบังกลาเทศ มีมูลค่าการลงทุน 605 ล้านเหรียญสหรัฐ เช่น การลงทุนในอุตสาหกรรมสัตว์ปีก ปลา อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน การแปรรูปอาหาร โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์การลงทุนด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ ทางด่วนยกระดับ ดาร์กกา (Dhaka Elevated Expressway) โดยอิตัล-ไทย เป็นต้น
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก