About AEC

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.กต. เดินทางเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC


นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมคาราวะ นายติน จ่อ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา ที่ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา เนื่องในโอกาสการเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการในฐานะผู้แทนพิเศษของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 
นายดอนกล่าวว่า การเยือนครั้งนี้ได้มีการหารือถึงภาพรวมความสัมพันธ์ไทย - เมียนมา ที่เชื่อมโยงไปสู่ความร่วมมือในมิติต่าง ๆ เพราะไทยเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับเมียนมายาวที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมานาน 69 ปี นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายที่เป็นความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ ไทย เมียนมา และญี่ปุ่น ที่จะต้องเดินหน้าต่อไป ขณะที่ไทยกับเมียนมายังสามารถมีความร่วมมือ 3 ฝ่าย ทั้งกับญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ ในหลายเรื่องอีกต่อไป
 
นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสหภาพเมียนมายังได้ฝากถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึงฝากความระลึกถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยหลังจากนี้ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาจะพบกับ พลเอก ประยุทธ์ ในการประชุมผู้นำอาเซียน - รัสเซีย สมัยพิเศษเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 20 ปีของความสัมพันธ์ ที่เมืองโซชิ ประเทศรัสเซีย
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก