About AEC

เยาวชนไทยเตรียมพร้อมเเข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เยาวชนไทยเตรียมพร้อมเเข่

เยาวชนไทยเตรียมพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเชียน ครั้งที่ 11 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเชีย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 29 กันยายน 2559 ประเทศไทยจะมีตัวเเทนเยาวชนเข้าร่วมเเข่งขัน และได้มีการเพิ่มสาขาการแข่งขัน อีก 5 สาขา จาก 12 สาขา รวมเป็น 17 สาขา ผลจากการประชุมคณะผู้เเทนประเทศไทยเเละคณะกรรมการด้านเทคนิค ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 - 28 เมษายน 2559 ณ ประเทศมาเลเชีย ที่ผ่านมา (จากสาขาที่จัดเเข่งขันทั้งหมด 25 สาขา) ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม สาขาระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ สาขาแมคคาทรอนิกส์ สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ สาขาบำรุงรักษาเครื่องจักร CNC สาขาเว็บดีไซน์ สาขากราฟิกดีไซน์ สาขาแต่งผม เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขาประกอบอาหาร สาขาท่อและสุขภัณฑ์ สาขาก่ออิฐ สาขาแฟชั่นเทคโนโลยี สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก