About AEC

ร่างยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติอันดับ 1 ของโลกในอีก 10 ปี

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ร่างยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็น
 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดทำร่างยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559-2568 เพื่อพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติอันดับ 1 ของโลก ตามนโยบายรัฐบาล
 
นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. กล่าวว่า สบส. ได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2559-2568 เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติสนองนโยบายรัฐบาล 4 ด้าน คือ ด้านการเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical Service Hub) มีบริการรักษาพยาบาลแบบครบวงจร ด้านการเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมสวย สปาน้ำพุร้อน สปาทางการแพทย์ เพื่อบำบัดรักษาสุขภาพและความสวยงาม เช่น ศัลยกรรมตกแต่งความงาม การบำบัดด้วยสมุนไพร นวดกดจุด ฝังเข็ม เป็นต้น สถานที่ตากอากาศเพื่อสุขภาพ เช่น การรักษาโรคสะเก็ดเงินโดยแสงแดด ด้านการเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิชาการและงานวิจัย เช่น มีการประชุมวิชาการนานาชาติ มีหลักสูตรการเรียนการสอนนานาชาติ ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างความเชี่ยวชาญการรักษาโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาระดับโลกและภูมิภาค และด้านการเป็นศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น การผลิตสมุนไพรไทยจำหน่าย ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ลูกประคบ น้ำมันหอม
 
ทั้งนี้ จุดเด่นของประเทศไทย ที่ล้ำหน้าประเทศอื่น คือ มีแพทย์ที่มีความชำนาญระดับสากล บุคลากรมืออาชีพ บริการด้วยน้ำใจ สุภาพ มีเครื่องมือที่ทันสมัย และค่ารักษาพยาบาลถูกกว่าประเทศอื่น ที่สำคัญสถานพยาบาลของไทย ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล JCI ถึง 53 แห่ง มากที่สุดในอาเซียน และมีสถานพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ HA กว่า 800 แห่ง
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก